I morse vart det en tidig start med spillan som utgångshamn.Vi kom iväg strax före åtta

en kylig natt vindstilla molnfritt gjorde att det kändes minst sagt knepigt.Farhågorna

besannades och förmiddagen blev minst sagt trög.En snipa tar en mgn så pass djupt att

den inte mår så bra efter återutsättning men efter att den irrat på ytan någon minut

blir den klippt av en stor gädda så den kom till nytta i alla fall.Efter lunch nappar det något

bättre vi har inte så mycket tid idag vi avslutar precis vid rampen då har vi ett litet rally

på jiggarna.Får på ett djävla hugg som går rakt ner när jag får upp fisken till ytan

visar det sig att en gädda i 5+klassen har nypt en mindre gädda som tagit jiggen.

Den släpper efter att ha tjyvhållt den mindre gäddan ett tag.Mange får en borre på MG

spinnaren totalt idag 12 gäddor 3 abborrar nya tag snart Mvh Crippa